Vážení návštevníci,

právne predpisy priebežne aktualizujeme a dopĺňame. Ak ste nenašli Vami hľadaný právny predpis, napíšte nám a my ho v najbližších dňoch pridáme.

Ak sa Vám nezobrazuje Vami hľadaný predpis, pravdepodobne nie ste našim členom. Podmienky členstva si môžete pozrieť TU.


 
Typ PP Názov  Platnosť Poznámky Súvisiace paragrafy
Právny predpis EU Smernica EP a R 2007/66/ES
 
20.12.2007   § 19, § 45,§ 64, § 136, § 138, § 139,
Zákon SR Zákon o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení 12.04.2013    
Zákon SR Zákon č. 28/2013 13.02.2013    
Zákon SR Zákon č. 95/2013 19.03.2013    
Vyhláška UVO Vyhláška č. 171/2013 UVO 25.06.2013 účinnosť od 01.07.2013 § 22, §23, § 50, § 100
Vyhláška UVO Vyhláška č. 172/2013 UVO 25.06.2013 účinnosť do 31.01.2014 § 4
Vyhláška UVO Vyhláška č. 173/2013 UVO 23.06.2013 účinnosť od 01.07.2013 § 43, § 100, § 112, § 116, § 117
Vyhláška UVO Vyhláška č. 174/2013 UVO 25.06.2013 účinnosť od 01.07.2013 § 116, § 117
Právny predpis EU Smernica EP a R 2009/33/ES 23.04.2009   § 35a,
Právny predpis EU Slovník CPV (Nariadenie komisie (ES) č. 213/2008) 28.11.2007 účinnosť od 15.09.2008 § 4, § 5, § 50
Právny predpis EU Nariadenie komisie (ES) č. 1336/2013 13.12.2013 účinnosť od 01.01.2014 § 4, § 6, § 7, § 8
Právny predpis EU Smernica EP a R 2009/81/ES 13.07.2009   § 1, § 64, § 108a-m,
Právny predpis EU Smernica EP a R 2004/17/ES 31.04.2004    
Právny predpis EU Smernica EP a R 2004/18/ES 31.03.2004    
Právny predpis EU Konsolidované znenie zmluvy o fungovaní EU      
Vyhláška UVO Vyhláška č. 11/2014 UVO 21.01.2014 účinnosť od 01.02.2014 § 4,
Právny predpis EU Smernica 89/665 ES konsolidované znenie k 09.01.2008     § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141
Právny predpis EU Smernica 92/13 ES konsolidované znenie k 09.01.2008     § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141
MU Metodické usmernenie 14553-5000/2013 012014 Komentár § 26, § 28, § 32, § 44 
MU Metodické usmernenie 14514-5000/2013 012014 Komentár § 9, § 21,
MU Metodické usmernenie 14382-5000/2013 012014   § 34
MU Metodické usmernenie 111-5000/2014 012014 Komentár § 6
MU Metodické usmernenie 97-5000/2014 012014 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 14686-5000/2013 012014 Komentár § 1
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach 6975-6000/2013-ON/120 082013 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
MU Metodické usmernenie 14567-5000/2013 012014 Komentár § 28
MU Metodické usmernenie 14512-5000/2013 012014 Komentár § 100, § 136
MU Metodické usmernenie 14440-5000/2013 012014 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 14805-5000/2013 012014 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 48-5000/2014 012014 Komentár § 138
MU Metodické usmernenie 14552-5000/2013 012014   § 5
MU Metodické usmernenie 729-5000/2014 032014 Komentár § 22, § 34, § 49a
MU Metodické usmernenie 728-5000/2014 022014 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 397-5000/2014 022014 Komentár § 3
MU Metodické usmernenie 386-5000/2014 022014 Komentár § 5
MU Metodické usmernenie 383-5000/2014 022014 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 296-5000/2014 022014 Komentár § 21, § 43, §44, § 136
MU Metodické usmernenie 295-5000/2014 022014 Komentár § 10a,
MU Metodické usmernenie 231-5000/2014 022014 Komentár § 64
MU Metodické usmernenie 6396-5000/2013 052013 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 138-5000/2014 022014 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 137-5000/2014 022014 Komentár § 136
MU Metodické usmernenie 230-5000/2014 022014 Komentár § 35
MU Metodické usmernenie 514-5000/2014 022014 Komentár § 21, § 49
MU Metodické usmernenie 512-5000/2014 022014 Komentár § 34
MU Metodické usmernenie 449-5000/2014 022014 Komentár § 1, § 9
MU Metodické usmernenie 448-5000/2014 022014 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 4698-5000/2013 052013 Komentár § 16
MU Metodické usmernenie 447-5000/2014 022014 Komentár § 16
MU Metodické usmernenie 432-5000/2014 022014 Komentár § 6
MU Metodické usmernenie 658-5000/2014 022014 Komentár § 7
MU Metodické usmernenie 600-5000/2014 022014 Komentár § 34
MU Metodické usmernenie 594-5000/2014 022014 Komentár § 1, § 9
MU Metodické usmernenie 510-5000/2014 022014 Komentár § 5, § 10b, § 27
MU Metodické usmernenie 384-5000/2014 022014 Komentár § 5, § 58, § 104
MU Metodické usmernenie 513-5000/2014 022014 Komentár § 12, § 13, § 26
MU Metodické usmernenie 508-5000/2014 022014 Komentár § 22, § 46, § 102
MU Metodické usmernenie 597-5000/2014 022014 Komentár § 46
MU Metodické usmernenie 659-5000/2014 022014 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 838-5000/2014 022014 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 726-5000/2014 022014 Komentár § 32
MU Metodické usmernenie 725-5000/2014 022014 Komentár § 32
MU Metodické usmernenie 938-5000/2014 022014 Komentár § 43, § 46
MU Metodické usmernenie 939-5000/2014 022014 Komentár § 5
MU Metodické usmernenie 940-5000/2014 022014 Komentár § 1 in house
MU Metodické usmernenie 1009-5000/2014 022014 Komentár § 45
MU Metodické usmernenie 1010-5000/2014 022014 Komentár § 3
MU Metodické usmernenie 1012-5000-2014 022014 Komentár § 28
MU Metodické usmernenie 1138-5000/2014 022014 Komentár § 155m
MU Metodické usmernenie 1261-5000/2014 022014 Komentár § 1 ods 2
MU Metodické usmernenie 518-5000/2014 022014 Komentár § 43
MU Metodické usmernenie 724-5000/2014 022014 Komentár § 5, § 64
MU Metodické usmernenie 664-5000/2014 022014 Komentár § 28 ods 1
MU Metodické usmernenie 665-5000/2014 022014 Komentár § 1 ods. 2, § 5
MU Metodické usmernenie 599-5000/2011 072011 Komentár § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 13510-5000/2013 122013 Komentár § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 13779-5000/2013 122013   § 31
MU Metodické usmernenie 13783-5000/2013 122013   § 9, § 10b, § 34, § 45
MU Metodické usmernenie 13598-5000/2013 122013 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 13722-5000/2013 122013 Komentár § 5 ods. 12
MU Metodické usmernenie 13838-5000/2013 122013 Komentár § 34 ods. 12, § 100 ods. 1
MU Metodické usmernenie 14073-5000/2013 122013 Komentár § 9 ods. 9, § 26 ods. 1
MU Metodické usmernenie 14141-5000/2013 122013 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 13194-5000/2013 122013 Komentár § 34 ods. 15, § 49a ods. 1, § 51 ods. 2, § 58
MU Metodické usmernenie 10583-5000/2013 122013 Komentár § 46
MU Metodické usmernenie 12727-5000/2013 112013   § 26, § 155m
MU Metodické usmernenie 12730-5000/2013 112013   § 41 ods. 3
MU Metodické usmernenie 12775-5000/2013 112013   § 16 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12780-5000/2013 112013   § 16 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12817-5000/2013 112013   § 5 ods. 12, § 49a,
MU Metodické usmernenie 12869-5000/2013 112013   § 34 ods. 10
MU Metodické usmernenie 12959-5000/2013 112013   § 6
MU Metodické usmernenie 12526-5000/2013 112013   § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12581-5000/2013 112013   § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12583-5000/2013 112013   § 5 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12734-5000/2013 112013   § 19 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12867-5000/2013 112013   § 32 ods. 11
MU Metodické usmernenie 12873-5000/2013 112013   § 1 ods. 2, § 58 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12356-5000/2013 112013   § 31
MU Metodické usmernenie 12401-5000/2013 112013   § 32 ods. 11, § 42 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12402-5000/2013 112013   § 34 ods. 13, ods. 15
MU Metodické usmernenie 12420-5000/2013 112013   § 32 ods. 11,
MU Metodické usmernenie 12528-5000/2013 112013   § 99 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12729-5000/2013 112013   § 6, § 8 ods. 1,
MU Metodické usmernenie 12641-5000/2013 112013   § 9 ods. 3
MU Metodické usmernenie 12725-5000/2013 112013   § 9 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12726-5000/2013 112013   § 9 ods. 4
MU Metodické usmernenie 12728-5000/2013 112013   § 1 ods. 2 písm. g)
MU Metodické usmernenie 12819-5000/2013 112013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 12870-5000/2013 112013   § 40 ods. 4, 5
MU Metodické usmernenie 12985-5000/2013 112013   § 26 ods. 1, 2
MU Metodické usmernenie 12418-5000/2013 112013   § 20
MU Metodické usmernenie 12529-5000/2013 112013   § 9
MU Metodické usmernenie 12419-5000/2013 112013   § 33 ods. 6,7
MU Metodické usmernenie 12531-5000/2013 112013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 12733-5000/2013 112013   § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 12640-5000/2013 112013   § 138 ods. 19, 20
MU Metodické usmernenie 12143-5000/2013 112013   § 9a ods. 4, 6
MU Metodické usmernenie 11265-5000/2013 112013   § 108a ods. 1
MU Metodické usmernenie 11368-5000/2013 112013   § 18a
MU Metodické usmernenie 12098-5000/2013 112013   § 9 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12142-5000/2013 112013   § 23 ods. 1
MU Metodické usmernenie 12225-5000/2013 112013   § 155m ods. 9
MU Metodické usmernenie 12355-5000/2013 112013   § 34 ods. 13
MU Metodické usmernenie 12403-5000/2013 112013   § 100
MU Metodické usmernenie 12417-5000/2013 112013   § 155m
MU Metodické usmernenie 12580-5000/2013 112013   § 136
MU Metodické usmernenie 12584-5000/2013 112013   § 112
MU Metodické usmernenie 11760-5000/2013 102013   § 10a
MU Metodické usmernenie 11893-5000/2013 102013   § 4
MU Metodické usmernenie 11915-5000/2013 102013   § 10b, § 100
MU Metodické usmernenie 12308-5000/2013 102013   § 1, § 58,
MU Metodické usmernenie 11665-5000/2013 102013   § 23
MU Metodické usmernenie 12099-5000/2013 102013   § 6
MU Metodické usmernenie 12145-5000/2013 102013   § 10a
MU Metodické usmernenie 12191-5000/2013 102013   § 1
MU Metodické usmernenie 11892-5000/2013 102013   § 100
MU Metodické usmernenie 12096-5000/2013 102013   § 7
MU Metodické usmernenie 12097-5000/2013 102013   § 41
MU Metodické usmernenie 12144-5000/2013 102013   § 103
MU Metodické usmernenie 12190-5000/2013 102013   § 28
MU Metodické usmernenie 11638-5000/2013 102013   § 138
MU Metodické usmernenie 11500-5000/2013 102013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 11524-5000/2013 102013   § 58
MU Metodické usmernenie 11634-5000/2013 102013   § 9 ods. 1
MU Metodické usmernenie 11886-5000/2013 102013   § 155m
MU Metodické usmernenie 11917-5000/2013 102013   § 155 ods. 8
MU Metodické usmernenie 12399-5000/2013 102013   § 58
MU Metodické usmernenie 11761-5000/2013 102013   § 6, § 7, § 8
MU Metodické usmernenie 11916-5000/2013 102013   § 100 ods. 2
MU Metodické usmernenie 11412-5000/2013 102013   § 100
MU Metodické usmernenie 11667-5000/2013 102013   § 42, § 100
MU Metodické usmernenie 13016-4000/2013-41 102013   § 43
MU Metodické usmernenie 11503-5000/2013 102013   § 136 ods. 9
MU Metodické usmernenie 11373-5000/2013 102013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 11501-5000/2013 102013   § 7
MU Metodické usmernenie 11551-5000/2013 102013   § 117 ods. 6
MU Metodické usmernenie 11364-5000/2013 102013   § 3 ods. 8, § 9 ods. 6
MU Metodické usmernenie 11377-5000/2013 102013   § 155m
MU Metodické usmernenie 11663-5000/2013 102013   § 1
MU Metodické usmernenie 11527-5000/2013 102013   § 136 ods. 1
MU Metodické usmernenie 11269-5000/2013 102013   § 66
MU Metodické usmernenie 11370-5000/2013 102013   § 34 ods. 10
MU Metodické usmernenie 11411-5000/2013 102013   § 112
MU Metodické usmernenie 11448-5000/2013 102013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 11502-5000/2013 102013   § 1
MU Metodické usmernenie 11554-5000/2013 102013   § 9 ods. 3
MU Metodické usmernenie 11666-5000/2013 102013   § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 11366-5000/2013 102013   § 16
MU Metodické usmernenie 11363-5000/2013 102013   § 100
MU Metodické usmernenie 11365-5000/2013 102013   § 3
MU Metodické usmernenie 11369-5000/2013 102013   § 19
MU Metodické usmernenie 11376-5000/2013 102013   § 9 ods. 1
MU Metodické usmernenie 11146-5000/2013 102013   § 10
MU Metodické usmernenie 11219-5000/2013 102013   § 31
MU Metodické usmernenie 9481-5000/2013 102013   § 155m
MU Metodické usmernenie 11037-5000/2013 102013   § 4
MU Metodické usmernenie  10078-5000/2013 102013   § 155m
MU Metodické usmernenie 11083-5000/2013 102013   § 155m
MU Metodické usmernenie 11084-5000/2013 102013   § 1
MU Metodické usmernenie 11218-5000/2013 102013   § 9
MU Metodické usmernenie 11226-5000/2013 102013   § 40 ods. 1
MU Metodické usmernenie 11227-5000/2013 102013   § 9 ods. 6
MU Metodické usmernenie 11230-5000/2013 102013   § 31, § 32 ods. 11, § 128
MU Metodické usmernenie 11259-5000/2013 102013   § 100, § 101, § 102
MU Metodické usmernenie 11372-5000/2013 102013   § 44 ods. 1
MU Metodické usmernenie 10913-5000/2013 092013   § 46
MU Metodické usmernenie 10868-5000/2013 092013   § 38
MU Metodické usmernenie 10912-5000/2013 092013   § 34
MU Metodické usmernenie 10971-5000/2013 092013   § 155m
MU Metodické usmernenie 10870-5000/2013 092013   § 7
MU Metodické usmernenie 10777-5000/2013 092013   § 5
MU Metodické usmernenie 10869-5000/2013 092013   § 100
MU Metodické usmernenie 10918-5000/2013 092013   § 32 ods 10, § 34 ods. 10, § 100,
MU Metodické usmernenie 10030-5000/2013 092013   § 9
MU Metodické usmernenie 10618-5000/2013 092013   § 32 ods. 6
MU Metodické usmernenie 11147-5000/2013 092013   § 7
MU Metodické usmernenie 10430-5000/2013 092013   § 1
MU Metodické usmernenie 10583-5000/2013 092013   § 46
MU Metodické usmernenie 10586-5000/2013 092013   § 136 ods. 9
MU Metodické usmernenie 10619-5000/2013 092013 Komentár § 28
MU Metodické usmernenie 10621-5000/2013 092013 Komentár § 117 ods. 2
MU Metodické usmernenie 10774-5000/2013 092013 Komentár § 41
MU Metodické usmernenie 10915-5000/2013 092013 Komentár § 129
MU Metodické usmernenie 10917-5000/2013 092013 Komentár § 26
MU Metodické usmernenie 10360-5000/2013 092013 Komentár § 1 ods. 2
MU Metodické usmernenie 10313-5000/2013 092013 Komentár § 100
MU Metodické usmernenie 10537-5000/2013 092013 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 10616-5000/2013 092013 Komentár § 3
MU Metodické usmernenie 10438-5000/2013 092013 Komentár § 9b
MU Metodické usmernenie 10528-5000/2013 092013 Komentár § 9 ods. 3
MU Metodické usmernenie 10434-5000/2013 092013 Komentár § 41, § 44, § 136,
MU Metodické usmernenie 10315-5000/2013 092013 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 9781-5000/2013 092013 Komentár § 1 ods. 3
MU Metodické usmernenie 10294-5000/2013 092013 Komentár § 113
MU Metodické usmernenie 10234-5000/2013 092013 Komentár § 1
MU Metodické usmernenie 9824-5000/2013 092013 Komentár § 58
MU Metodické usmernenie 10311-5000/2013 092013 Komentár § 6
MU Metodické usmernenie 9636-5000/2013 092013 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 9569-5000/2013 092013 Komentár § 27
MU Metodické usmernenie 9731-5000/2013 092013 Komentár § 136
MU Metodické usmernenie 9850-5000/2013 092013 Komentár § 116
MU Metodické usmernenie 10002-5000/2013 092013 Komentár § 91
MU Metodické usmernenie 10077-5000/2013 092013 Komentár § 5
MU Metodické usmernenie 10363-5000/2013 092013 Komentár § 155m
MU Metodické usmernenie 9822-5000/2013 092013 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 9968-5000/2013 092013 Komentár § 40
MU Metodické usmernenie 10000-5000/2013 092013 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 10001-5000/2013 092013 Komentár § 1 ods. 1
MU Metodické usmernenie 10029-5000/2013 092013 Komentár § 5
MU Metodické usmernenie 10081-5000/2013 092013 Komentár § 16
MU Metodické usmernenie 10130-5000/2013 092013 Komentár § 5 ods. 7
MU Metodické usmernenie 10131-5000/2013 092013 Komentár § 4
MU Metodické usmernenie 10133-5000/2013 092013 Komentár § 9 ods. 9
MU Metodické usmernenie 9992-5000/2013 092013 Komentár § 9
MU Metodické usmernenie 9782-5000/2013 092013 Komentár § 27
MU Metodické usmernenie 9729-5000/2013 092013 Komentár § 41
MU Metodické usmernenie 9682-5000/2013 092013 Komentár § 43 ods. 1
MU Metodické usmernenie 9851-5000/2013 092013 Komentár § 5
MU Metodické usmernenie 9934-5000/2013 092013 Komentár § 32, § 99, § 136
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných užívateľov.
17.01.2007    
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.1315-6000/2014-ON/23 28.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13820-6000/2013-ON/372 17.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4174-6000/2013-ON/75 06.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 8656-6000/2013-ON/194 06.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1013-6000/2014-ON/14 06.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 38-6000/2014-ON/394 06.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13636-6000/2013-ON/357 05.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 19-6000/2014-ON/397 05.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9746-6000/2013-ON/233 04.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12916-6000/2013-ON/339 28.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13987-6000/2013-ON/376 27.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11690-6000/2013-ON/301 27.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11692-6000/2013-ON/302 27.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13823-6000/2013-ON/370 20.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13421-6000/2013-ON/354 20.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.  14025-6000/2013-ON/377 20.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14106-6000/2013-ON/380 17.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13033-6000/2013-ON/349 16.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13683-6000/2013-ON/361 16.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13727-6000/2013-ON/362 16.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12387-6000/2013-ON/325 15.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10862-6000/2013-ON/282 15.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14638-6000/2013-ON/391 14.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13523-6000/2013-ON/356 14.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10546-6000/2013-ON/265 13.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14110-6000/2013-ON/378 09.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 7869-6000/2013-ON/152 09.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12966-6000/2013-ON/343 09.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Právny predpis EU Smernica EP a R 2014/23 EU 26.2.2014 podľa transpozície  
Právny predpis EU Smernica EP a R 2014/24 EU 26.2.2014 podľa transpozície  
Právny predpis EU Smernica EP a R 2014/25 EU 26.2.2014 podľa transpozície  
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO o posúdení dodatku č. 396-9000/2014-KR/4 10.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO o posúdení dodatku č. 316-9000/2014-KR/3 10.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO o posúdení dodatku č. 14674-9000/2013- KR/10 27.1.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO v odvolacom konaní č. 503-9000/2014-KR/5 3.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1102-6000/2014-ON/16 1.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.12969-6000/2013-ON/341 7.4.2014 Komentár {f90filter reg SHOW}§ 139 ods. 1 písm. m),   § 136 ods. 10, § 43 Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14368-6000/2013-ON/386 2.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1550-221-7000/2008 27/01/2009 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
14.10.2004 Komentár § 34, § 35
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
14.10.2004 Komentár § 58, § 104
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
7.10.2009 Komentár § 9 ods. 3
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
12.9.2002 Komentár § 35
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
10.12.2009 Komentár § 33 ods. 6 a § 42 ods. 2 a ods. 3, ods. 5
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov. 15.9.2005 Komentár Zákon č. 528/2008 o čerpaní eurofondov
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov. 5.10.2000 Komentár § 5 ods. 12, § 9 ods.3
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
5.10.2000 Komentár § 9 ods. 3, § 5, § 50, § 76
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
10.4.2008 Komentár § 6, § 8, Smernica 2004/17/ES, Smernica 2004/17/ES
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
24.11.2011 Komentár Ústava SR čl. 2 ods. 7 (Prednosť práva EÚ pred právom SR)
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
24.11.2011 Komentár Ústava SR čl. 2 ods. 7 (Prednosť práva EÚ pred právom SR)
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
15.1.1998   § 6, § 8
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 13506-9000/2013-KR/4 6.12.2013 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 13652-9000/2013-KR/5 6.12.2013 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 13654-9000/2013-KR/6 9. 12.2013 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 1008-9000/2014-KR/6 17.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
MU Metodické usmernenie č.  2241-5000/2014 032014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1277-6000/2012-ON/332 17.10.2012   Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1975-6000/2013-ON/19 24.5.2013 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9751-7000/2013-OK/3 03.09.2013   Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2527-6000/2013-ON/38 17.4.2013   Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11695-6000/2013-ON/307 20.10.2013   Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 2692-9000/2014-KR/14 24.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 2562-9000/2014-KR/13 24.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 1838-9000/2014-KR/10 3.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie úradu Rozhodnutie úradu o uložení pokuty č. 188-P 2014 27.1.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie úradu Rozhodnutie úradu o uložení pokuty č. 253-P 2014 5.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Právny predpis EU Smernica č. 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácií vo verejnom obstarávaní 16.4.2014    
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2177-6000/2014-ON/042 28.4.2014 Komentár
Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
  Prehľad povinne zverejňovaých dokumentov od 27.2.2014   § 9 ods. 6, § 44, § 49, § 49a, § 100,
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2323-6000/2014-ON/45 24.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2317-6000/2014-ON/047 a č. 2322-6000/2014-ON/46 14.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1841-6000/2014-ON/30 14.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2072-6000/2014-ON/037 14.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1962-6000/2014-ON/035 a 2174-6000/2014-ON/41 10.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2174-6000/2014-ON/41 10.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 0507-6000/2014-ON/008 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.13726-6000/2013-ON/360 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13726-6000/2013-ON/360 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13726-6000/2013-ON/360 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1618-6000/2014-ON/034 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1618-6000/2014-ON/034 7.4.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
MU Metodické usmernenie č. 1835-5000/2014 032014 Komentár § 26 ods. 1 písm i), j), h), § 26 ods. 2 písm. g) a f), § 32 ods. 11,§ 33 ods. 4, § 44 ods. 1, § 128 ods. 3, § 133 ods. 2, Smernica EU 2004/18/ES
MU Metodické usmernenie č. 1994-5000/2014 032014 Komentár § 3 ods.1, § 9 ods. 3, § 10a ods. 1, § 10a ods. 2 až ods. 5, § 45 ods. 1, § 155m ods. 9
MU Metodické usmernenie č. 1914-5000/2014 032014 Komentár § 1 ods. 2 písm. i), § 6 ods. 1 písm. a), § 8
MU Metodické usmernenie č. 2398-5000/2014 032014 Komentár § 1 ods.1, § 2, § 10a ods. 1; Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-454/06
MU Metodické usmernenie č. 2358-5000/2014 032014 Komentár § 6 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1
MU Metodické usmernenie č.  2241-5000/2014 032014 Komentár § 5 ods. 1, § 43, § 42 ods. 4, § 45 ods. 1
MU Metodické usmernenie č. 1917-5000/2014 032014 Komentár § 9 ods. 6 písm. b), § 9 ods. 7 písm. b), § 18a, § 19 ods. 2, § 19 ods. 3, § 26 ods. 1 písm. a) až písm. e), § 26 ods. 2 písm. a) až písm. d), § 38, § 100 ods. 1 písm. e)
MU Metodické usmernenie č. 2137-5000/2014 032014 Komentár § 4, § 5 ods. 7, § 5 ods. 12, § 9 ods. 1, § 9 ods. 3, § 34,
MU Metodické usmernenie č. 2310-5000/2014 032014 Komentár § 49 ods. 1 písm. c), § 113 ods. 3, § 113 ods. 4, § 155m ods. 8
MU Metodické usmernenie č. 1911-5000/2014 032014 Komentár § 6 ods. 1, § 6 ods. 2, § 7,§ 8, § 9 ods. 1; Smernica 2004/18/ES; Nariadenie vlády SR č. 630/2009 Z. z.
MU Metodické usmernenie č. 1915-5000/2014 032014 Komentár § 3, § 5, § 5 ods. 12, § 34
MU Metodické usmernenie č. 1916-5000/2014 032014 Komentár § 26, § 27, § 28 až § 30, § 32 ods. 1,§ 33 ods. 6,  § 33 ods. 7, § 33 ods. 8,
MU Metodické usmernenie č. 1995-5000/2014 032014 Komentár § 2, § 3 ods. 1
MU Metodické usmernenie č. 2024-5000/2014 032014 Komentár § 19 ods. 1, § 46 ods. 2, § 138 ods. 2 písm. a) až písm. f), § 138 ods. 2 písm. g), § 138 ods. 5 písm. f),
MU Metodické usmernenie č. 2136-5000/2014 032014 Komentár § 9a, § 9a ods. 3 až 5, § 9a ods. 8 až 11, § 9a ods. 6, § 28 ods. 1 písm. a), § 28 ods. 1 písm. b), § 33 ods. 1, § 155m ods. 11
MU Metodické usmernenie č. 2165-5000/2014 032014 Komentár § 1 ods. 2 písm. a), § 108a a násl., Zmluva o fungovaní EÚ
MU Metodické usmernenie č. 2242-5000/2014 032014 Komentár § 3 ods. 1 až 3, § 4, § 9 ods. 1, § 9 ods. 3, § 15 ods. 2, § 66 až § 69, § 112 písm. i); Zmluva o fungovaní Európskej únie pri zadávaní zákaziek
MU Metodické usmernenie č. 1182-5000/2014 032014 Komentár § 4 ods. 2, § 4 ods. 3, § 9 ods. 3 až ods. 5, § 9   ods. 9
MU Metodické usmernenie č. 1410-5000/2014 032014 Komentár § 1 ods. 2 písm. m), § 6 ods. 1 písm. f), Smernica 2004/18/ES, Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-340/02
MU Metodické usmernenie č. 1366-5000/2014 032014 Komentár § 10a
MU Metodické usmernenie č. 1365-5000/2014 032014 Komentár § 5, § 5 ods. 2 písm. a, § 22 ods. 4, § 92 ods. 3 (do 30.6.2013)
MU Metodické usmernenie č. 1787-5000/2014 032014 Komentár § 21 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. l), § 32 ods. 6, § 135 a násl., § 136 ods. 1 písm. b)
MU Metodické usmernenie č. 1748-5000/2014 032014 Komentár § 10 ods. 1 písm. b) § 64 ods. 3; § 829 a násl. Občianskeho zákonníka
MU Metodické usmernenie č. 1748-5000/2014 032014 Komentár § 9 ods. 3, § 10a písm. a, § 10a písm. c),§ 45,  § 155m ods. 9; Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17. 03. 2010
MU Metodické usmernenie č. 2210-5000/2014 032014 Komentár § 26 ods. 1, § 26 ods. 2,  § 26 ods. 2 písm. b) a g); Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
MU Metodické usmernenie č. 1300-5000/2014 032014 Komentár § 1 ods. 2 až ods. 4, § 3 ods. 1, § 9 ods. 1,
MU Metodické usmernenie č.  1367-5000/2014 032014 Komentár § 12, Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade Teckal; Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-26/06, Stadt Halle; Smernica 92/50
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13825-6000/2013-ON/369 10.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12233-6000/2013-ON/321 17.01.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 41-6000/2014-ON/402 30.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.

Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.

Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.

Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3117-6000/2014-ON/58 02.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404
 
06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404 06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404 06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404 06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404 06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 39-6000/2014-ON/403 a 39-6000/2014-ON/404 06.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3924-6000/2014-ON/69 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4564-6000/2014-ON/105 21.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1117-6000/2014-ON/015 03.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1102-6000/2014-ON/016 01.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 3543-9000/2014-KR/21 15.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 14645-9000/2013-KR/9 03.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 14645-9000/2013-KR/9 03.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 13300-9000/2013-KR/3 22.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 1871-9000/2014-KR/11 17.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 92-9000/2014-KR/1 17.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Všeobecné MU Všeobecné metodické usmernenie k § 27 04.06.2014 Komentár § 27, § 33
Výkladové stanovisko ÚVO Výkladové stanovisko č. 2 /2014 06.06.2014   § 100 ods. 4
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14104-6000/2013-ON/381 28.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1634-6000/2014-ON/27 19.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1116-6000/2014-ON/18 06.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1113-6000/2014-ON/17 21.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 201-6000/2014-ON/3 18.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13907-6000/2013-ON/373 28.1.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13948-6000/2013-ON/375 28.1.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13950-6000/2013-ON/374 28.1.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 14350-6000/2013-ON/385 26.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 43-6000/2014-ON/396 06.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 47-6000/2014-ON/395 06.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 42-6000/2014-ON/399 24.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 44-6000/2014-ON/400 24.02.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 40-6000/2014-ON/405 12.03.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 12998-9000/2013-KR/2 06.12.2013 Komentár § 9 ods. 3 a 4, § 35 ods. 8,§ 42, § 34
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 12998-9000/2013-KR/2 06.12.2013 Komentár § 43, § 9 ods. 3, § 34 ods. 14. § 42 ods. 8
Rozsudok SDEU Názov a číslo rozsudku sú viditeľné len pre PROFI užívateľov.
16.10.2013 Komentár § 46 ods. 2, § 9 ods. 3 a 4
Návrh generálneho advokáta Názov a číslo rozsudku sú viditeľné len pre PROFI užívateľov.
21.11.2006 Komentár § 46 ods. 2, § 9 ods. 3 a 4
Rozsudok SDEÚ Názov a číslo rozsudku sú viditeľné len pre PROFI užívateľov.
14.6.2007 Komentár § 5, § 9 ods. 3, § 34, § 42
Rozsudok SDEÚ Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
14.10.2004 Komentár § 5, § 9 ods. 3
Rozsudok SDEÚ Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
14.10.2004 Komentár § 5, § 34, § 104
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3206-6000/2014-ON/059 14.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3697-6000/2014-ON/068 28.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3455-6000/2014-ON/062 30.05.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4393-6000/2014-ON/084 05.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3861-6000/2014-ON/071 06.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4537-6000/2014-ON/092 11.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č 4562-6000/2014-ON/104 11.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2964-6000/2014-ON/053 12.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4826-6000/2014-ON/110 11.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4160-6000/2014-ON/080 16.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2073-6000/2014-ON/038 17.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3199-6000/2014-ON/055 23.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozsudok SDEÚ Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
08.09.2005 Komentár § 138 ods. 2 - aktívna legitimácia
Rozsudok SDEÚ Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov. 14.2.2008 Komentár Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1485-6000/2014-ON/26 28.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 506-6000/2014-ON/7 31.3.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 8299-6000/2014-ON/232 12.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3454-6000/2014-ON/063 11.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3454-6000/2014-ON/063 11.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3454-6000/2014-ON/063 11.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5199-6000/2014-ON/133 1.8.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3369-6000/2014-ON/61 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5959-6000/2014-ON/150 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5424-6000/2014-ON/138 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5424-6000/2014-ON/138 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5424-6000/2014-ON/138 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 7205-6000/2014-ON/192 24.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 7184-6000/2014-ON/190 24.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5165-6000/2014-ON/128 25.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6082-6000/2014-ON/162 28.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6956-6000/2014-ON/185 29.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6474-6000/2014-ON/172 30.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6299-6000/2014-ON/169 30.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6299-6000/2014-ON/169 30.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6425-6000/2014-ON/170 31.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4759-6000/2014-ON/116 01.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4759-6000/2014-ON/116 01.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3115-6000/2014-ON/56 30.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 293-6000/2014-ON/005 07.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.6858-6000/2014-ON/178 13.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.5162-6000/2014-ON/129 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5204-6000/2014-ON/135 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3984-6000/2014-ON/074 18.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4668-6000/2014-ON/108 17.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 41-6000/2014-ON/402 30.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1962-6000/2014-ON/035 10.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12969-6000/2013-ON/341 07.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13819-6000/2013-ON/368 07.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13819-6000/2013-ON/368 07.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 13819-6000/2013-ON/368 07.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.988-6000/2014-ON/013 04.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1118-6000/2014-ON/022 02.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1118-6000/2014-ON/022 02.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1103-6000/2014-ON/020 02.04.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 7458-6000/2014-ON/197 18.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 8096-6000/2014-ON/214 15.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5203-6000/2014-ON/132 14.08.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4857-6000/2014-ON/115 19.6.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4857-6000/2014-ON/115 19.6.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4275-6000/2014-ON/081 23.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4275-6000/2014-ON/081 23.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4560-6000/2014-ON/096 26.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4559-6000/2014-ON/095 26.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6081-6000/2014-ON/163 26.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4561-6000/2014-ON/086 26.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2676-6000/2014-ON/050 30.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4854-6000/2014-ON/118 30.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1964-6000/2014-ON/036 02.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 5618-6000/2014-ON/145 07.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3115-6000/2014-ON/52 30.06.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 4276-6000/2014-ON/082 09.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.6473-6000/2014-ON/171 10.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3435-6000/2014-ON/064 11.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3435-6000/2014-ON/064 11.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3435-6000/2014-ON/064 11.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 3857-6000/2014-ON/072 15.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1848-6000/2014-ON/031 16.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6031-6000/2014-ON/158 17.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6031-6000/2014-ON/158 17.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 6031-6000/2014-ON/158 17.07.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12265-6000/2014-ON/369 14.1.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12431-6000/2014-ON/377 8.1.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12430-6000/2014-ON/376 2.1.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9091-6000/2014-ON/268 23.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12432-6000/2014-ON/372 23.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11929-6000/2014-ON/362 23.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11888-6000/2014-ON/358 18.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 8703-6000/2014-ON/250 18.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č.9890-6000/2014-ON/295 17.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9390-6000/2014-ON/279 17.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10539-6000/2014-ON/313 18.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12038-6000/2014-ON/363 16.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11250-6000/2014-ON/340 15.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10353-6000/2014-ON/307 15.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 8999-6000/2014-ON/264 5.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10087-6000/2014-ON/297 5.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9731-6000/2014-ON/290 3.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10954-6000/2014-ON/333 3.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10651-6000/2014-ON/322 3.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 9275-6000/2014-ON/276 2.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10447-6000/2014-ON/310 1.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10647-6000/2014-ON/318 1.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozsudok SDEU Rozsudok je dostupný len pre registrovaných PROFI užívateľov. 12.03.2015   § 9 ods. 3, konflikt záujmov
Metodické usmernenie CKO MP CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 18.03.2015   § 9 ods. 3, konflikt záujmov
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11440-6000/2014-ON/348 23.12.2014 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Metodické usmernenie Metodické usmernenie č. 2598-5000/2015 24.03.2015   § 26a
Metodické usmernenie Metodické usmernenie č. 1949-5000/2015 16.03.2015   § 26a
Právny predpis Zákon č. 87/2015 z 23.4.2015 29.4.2015   § 26 ods. 1 písm. c) reštrukturalizácia
Usmernenie Bližšie informácie o podaní odvolania vydané Radou UVO 26.3.2015   § 142
Usmernenie Bližšie informácie o uzatváraní dodatkov vydané Radou UVO 26.3.2015   §10a
Výkladové stanovisko Výkladové stanovisko 3/2015 6.5.2015   § 9 ods. 3, konflikt záujmov
Výkladové stanovisko Výkladové stanovisko 2/2015 10.04.2015   § 91 až § 92
Výkladové stanovisko Výkladové stanovisko 4/2015 15.05.2015   § 26a
Výkladové stanovisko Výkladové stanovisko 5/2015 15.05.2015   § 26 ods. 1 písm. c) reštrukturalizácia
Právny predpis Zákon č. 31/2015 4.2.2015   § 1 ods. 3
Právny predpis Zákon č. 13/2015 28.1.2015   § 26a
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2842-6000/2015-ON/54 27.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2062-6000/2015-ON/43 20.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2617-6000/2015-ON/52 16.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 841-6000/2015-ON/13 16.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 667-6000/2015-ON/10 9.4.2015 Komentár § 42 ods. 3, § 9 ods. 3 Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 966-6000/2015-ON/12 8.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie Rady UVO Rozhodnutie Rady UVO č. 2139-9000/2015-KR/5 7.4.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11439-6000/2014-ON/349 31.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 1085-6000/2015-ON/20 25.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 2026-6000/2015-ON/41 24.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 17-6000/2015-ON/2 23.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 17-6000/2015-ON/2 23.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10847-6000/2014-ON/332 17.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 895-6000/2015-ON/15 5.3.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12952-6000/2014-ON/392 27.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 12521-6000/2014-ON/380 25.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 10650-6000/2014-ON/321 28.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11190-6000/2014-ON/341 18.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11190-6000/2014-ON/341 18.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11190-6000/2014-ON/341 18.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11190-6000/2014-ON/341 18.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.
Rozhodnutie o námietkach Rozhodnutie o námietkach č. 11190-6000/2014-ON/341 18.2.2015 Komentár Súvisiace paragrafy sú viditeľné len pre registrovaných užívateľov.