Novinky

Registrácia na najväčšiu jarnú konferenciu je spustená!

utorok, 19. január 2016
Už sa to blíži. Najväčšia jarná knferencia bude 15.-16. marca 2016 v Tatranskej Lomnici. Hlavnou témou konferencie budú zmeny prichádzajúce s novým zákonom v podaní viacerých odborníkov. Hľadáme pre Vás aj vhodné príklady na reflektovanie aplikačnej praxe, ktorá sa pretavila do nového zákona. 
 

Nový zákon o verejnom obstarávaní

utorok, 19. január 2016

Dňa 3.11.2015 bol vyhlásený nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Zákon transponuje predovšetkým nové európske smernice 2014/24/EK a 2014/25/EK z februára 2014, reflektuje judikatúru a rozhodovaciu prax. Koncepčne je prepracovanejší, ucelenejší.
 

Prezident vrátil novelu o verejnom obstarávaní

pondelok, 03. august 2015

Prezident  Slovenskej republiky v stredu, 22.júla 2015 vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 

Odborný internetový portál o verejnom obstarávaní
www.zovo.sk

Internetový portál zovo.sk je spoločným projektom slovenského APUeN-u a viacerých popredných odborníkov z oblasti verejného obstarávania. Jeho cieľom je poskytnúť Vám čo najkomplexnejšie spracovanie slovenskej a európskej legislatívy ovplyvňujúcej verejné obstarávanie na Slovensku.
 
Nájdete tu aktuálne znenie zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, viac ako 300 praktických príkladov aj s navrhovaným riešením, databázu oficiálnych legislatívnych dokumentov SR a EU, analyzované zaujímavé metodické usmernenia a rozhodnutia o námietkach.

V časti Poradenstvo - Chcem si pozrieť paragraf nájdete aktuálne znenie zákona s už zapracovanou tohtoročnou novelou. Pri konkrétnych paragrafoch sa nachádzajú Praktické príklady s navrhovanými riešením danej situácie spracované v súlade s platnou legislatívou SR a EU.


Poskytnuté informácie majú právne nezáväzný charakter, predstavujú názory autorov jednotlivých príspevkov. Príklady a názory sú formulované všeobecne a nie je možné ich bez jednotlivého konkrétneho zohľadnenia skutkových okolností aplikovať bez prípadného rizika. Všetky informácie, ktoré sú uverejnené na tejto webstránke je nutné aplikovať pri zohľadnení konkrétnych skutkových okolností jednotlivých príkladov.